Інформатика 11 клас.

№ п/п Тема уроку Матеріал Тест
Тема 1. Моделювання. Основи алгоритмізації.
1. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Поняття об'єкта і моделі. Типи моделей. ------>
2. Моделювання як метод дослідження об’єктів. ------>
3. Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Графічне подання алгоритмів. ------>
4. Практична робота № 1: «Побудова інформаційної моделі».
------>
5. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму. ------>
6. Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Графічне подання алгоритмів. ------>
7. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера. Складання і описання алгоритмів. Поняття про мови програмування. ------>
8. Практична робота №2: « Створення та виконання алгоритмів». ------>
9. Контрольна робота: « Моделювання. Основи алгоритмізації» ------>
Тема 2. Системи опрацювання табличних даних
10. Поняття електронної таблиці. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту. ------>
11. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок. Практична робота №3: «Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора. ------>
12. Використання найпростіших формул. ------>
13. Практична робота №4: «Використання формул в електронних таблицях». ------>
14. Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми. Практична робота №5: «Побудова діаграм». ------>
15. Призначення й використання основних математичних, статистичних і логічних функцій табличного процесора ------>
16. Практична робота №6: « Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора». ------>
17. Контрольна робота: « Системи опрацювання табличних даних» ------>
Тема 3. Бази даних. Системи управління базами даних
18. Поняття бази даних. Модель "сутність-зв'зок". Поняття моделі даних, основні поняття реляційної бази даних. ------>
19. Етапи проектування бази даних. Поняття й призначення СУБД. Типи даних. ------>
20. Робота з таблицями бази даних у середовищі СУБД. Введення і редагування даних у таблиці ------>
19. Зв'язування таблиць. Відображення моделі "сутність-з'язок" на базу даних. ------>
21. Практична робота "Створення бази даних в середовищі СУБД". ------>
22. Форми. Створення, редагування та форматування форм". ------>
23. Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях. ------>
24. Практична робота "Створення бази даних у середовищі СКБД. Створення форм і введення даних. Сортування, фільтрація та пошук даних". ------>
25. Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів. ------>
26. Поняття звіту в реляційній базі даних. ------>
27. Практична робота "Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора". ------>
28. Контрольна робота База даних "Магазин "Електронік". ------>
Тема 4. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів. Сучасні сервіси Інтернету
29. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів< ------>
30. Практична робота №9: "Виконання комплексних завдань". ------>
31. Типи веб сторінок. Класифікація веб-сайтів ------>
32. Етапи створення веб-сайтів. Основи веб-дизану ------>
33. Засоби автоматизованої розробки веб-сайтів ------>
32. Практична робота №10: "Автоматизоване створення веб-сайта" ------>
33. Технології та сервіси Веб-2.0 ------>
34. Практична робота №11: "Створення й ведення власного блогу". ------>
35. Колективна робота з документами ------>
36. Практична робота №12: "Розробка колективного проекту". Підсумкове тестування. ------>