Тема 1. Моделювання. Основи алгоритмізації.


Урок 01. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Поняття об'єкта і моделі. Типи моделей.

Урок 02. Моделювання як метод дослідження об’єктів.

Урок 03. Практична робота № 1: «Побудова інформаційної моделі».

Урок 04. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму.

Урок 05. Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Графічне подання алгоритмів.

Урок 06. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера. Складання і описання алгоритмів. Поняття про мови програмування.

Урок 07. Практична робота №2: « Створення та виконання алгоритмів».

Урок 08. Контрольна робота: « Моделювання. Основи алгоритмізації»


Тема 2. Системи опрацювання табличних даних


Урок 01.Поняття електронної таблиці. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту.

Урок 02.Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок. Практична робота №3: «Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

Урок 03.Використання найпростіших формул.

Урок 04.Практична робота №4: «Використання формул в електронних таблицях».

Урок 05.Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми. Практична робота №5: «Побудова діаграм».

Урок 06.Призначення й використання основних математичних, статистичних і логічних функцій табличного процесора

Урок 07.Практична робота №6: « Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора».

Урок 08.Контрольна робота: « Системи опрацювання табличних даних»


Тема 3. Бази даних. Системи управління базами даних


Урок 01. Поняття бази даних. Модель "сутність-зв'зок". Поняття моделі даних, основні поняття реляційної бази даних..

Урок 02. Етапи проектування бази даних. Поняття й призначення СУБД. Типи даних.

Урок 03. Робота з таблицями бази даних у середовищі СУБД. Введення і редагування даних у таблиці

Урок 04. Зв'язування таблиць. Відображення моделі "сутність-з'язок" на базу даних.

Урок 05. Практична робота "Створення бази даних в середовищі СУБД".

Урок 06. Форми. Створення, редагування та форматування форм".

Урок 07. Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях.

Урок 08. Практична робота "Створення бази даних у середовищі СКБД. Створення форм і введення даних. Сортування, фільтрація та пошук даних".

Урок 09. Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів.

Урок 10. Поняття звіту в реляційній базі даних.

Урок 11. Практична робота "Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора".

Урок 12. Контрольна робота База даних "Магазин "Електронік".


Тема 4. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів. Сучасні сервіси Інтернету


Урок 01. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів

Урок 02. Практична робота №9: "Виконання комплексних завдань".

Урок 03. Типи веб сторінок. Класифікація веб-сайтів

Урок 04. Етапи створення веб-сайтів. Основи веб-дизану

Урок 05. Засоби автоматизованої розробки веб-сайтів

Урок 06. Практична робота №10: "Автоматизоване створення веб-сайта".

Урок 07. Технології та сервіси Веб-2.0

Урок 08. Практична робота №11: "Створення й ведення власного блогу".

Урок 09. Колективна робота з документами

Урок 10. Практична робота №12: "Розробка колективного проекту". Підсумкове тестування.