• Інформатика
 • 8 клас
 • 9 клас
 • 10 клас
 • 11 клас
 • Назад

ІНФОРМАТИКАІнформатика  — це технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки і передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи, функціонування цих засобів і методи управління ними. Основне теоретичне завдання інформатики полягає у визначенні загальних закономірностей, відповідно до яких створюється інформація, відбувається її перетворення, передавання та використання у різних сферах діяльності людини.

Прикладні завдання інформатики полягають у розробці найефективніших методів і засобів здійснення інформаційних процесів, у визначенні способів оптимальної наукової комунікації у самій науці та між наукою і виробництвом.

Інфоpматика  - комплексна наукова дисципліна з найширшим діапазоном застосування. Її пріоритетні напрямки:

 • - разpаботка обчислювальних систем і пpогpамного забезпечення;
 • - теоpія інфоpмації, що вивчає процеси, пов'язані з передачею, прийомом, перетворенням і зберіганням інформації;
 • - математичне моделювання, методи обчислювальної й прикладної математики і їхнє застосування до фундаментальних і прикладних досліджень у різних областях знань;
 • - методи штучного інтелекту, що моделюють методи логічного й аналітичного мислення в інтелектуальній діяльності людини (логічний висновок, навчання, розуміння мови, візуальне сприйняття, ігри й ін.);
 • - системний аналіз, що вивчає методологічні засоби, які використовуваються для підготовки й обгрунтування рішень по складних проблемах різного характеру;
 • - біоінформатика, що вивчає інформаційні процеси в біологічних системах;
 • - соціальна інформатика, що вивчає процеси інформатизації суспільства;
 • - методи машинної графіки, анімації, засоби мультімедіа;
 • - елекомунікаційні системи й мережі, у тому числі, глобальні комп'ютерні мережі, що поєднують все людство в єдине інформаційне співтовариство;
 • - різноманітні додатки, що охоплюють виробництво, науку, будівництво, медицину, торгівлю, сільське господарство й всі інші види господарської й суспільної діяльності.

Роль інформатики в розвитку суспільства надзвичайно велика. З нею зв'язаний початок революції в області нагромадження, передачі й обробки інформації. Ця революція, що випливає за революціями в оволодінні мовою й енергією, зачіпає й докорінно перетворить не тільки сферу матеріального виробництва, але й інтелектуальну, духовну сфери життя. Прогресивне збільшення можливостей комп'ютерної техніки, розвиток інформаційних мереж, створення нових інформаційних технологій приводять до значних змін у всіх сферах суспільства: у виробництві, науці, будівництві, медицині й т.д.

8 клас


Структура навчального курсу


Тема 2. Апаратно-програмне забезпечення комп'ютера

Тема 5. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмуваня

Тема 6. Алгоритми роботи з об'єктами та величинами

Тема 7. Алгоритми з повтореннями та розгалуженнями

Тема 9. Розвязування компетентнісних задач та навчальних проектів

9 клас


Структура навчального курсу


Тема 9. Створення персонального навчального середовоща

10 клас


Структура навчального курсу


Тема 3. Комп'ютерні презентації. Спільна робота з документами

11 клас


Структура навчального курсу


Тема 3. Бази даних. Системи управління базами даних

01. Поняття бази даних. Модель "сутність-зв'зок". Поняття моделі даних, основні поняття реляційної бази даних..

02. Етапи проектування бази даних. Поняття й призначення СУБД. Типи даних.

03. Робота з таблицями бази даних у середовищі СУБД. Введення і редагування даних у таблиці

04. Зв'язування таблиць. Відображення моделі "сутність-з'язок" на базу даних.

05. Практична робота "Створення бази даних в середовищі СУБД".

06. Форми. Створення, редагування та форматування форм".

07. Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях.

08. Практична робота "Створення бази даних у середовищі СКБД. Створення форм і введення даних. Сортування, фільтрація та пошук даних".

09. Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів.

10. Поняття звіту в реляційній базі даних.

11. Практична робота "Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора".

12. Контрольна робота База даних "Магазин "Електронік".