• Технології
 • 8 клас
 • 9 клас
 • 10 клас
 • 11 клас
 • Назад

ТЕХНОЛОГІЇТехноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη — майстерність, техніка; грец. λογος — (тут) передавати) — наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Термін «технологія» має декілька базисних значень.

 • Технологія — сукупність методів (способів) виготовлення, видобутку, обробки або переробки та інших процесів, робіт і операцій, що змінюють стан сировини, матеріалів, напівфабрикатів чи виробів у процесі отримання продукції із заданими показниками якості. До складу сучасної технології включають і технічний контроль виробництва. Технологія значною мірою зумовлює якість і в багатьох випадках кількість вироблюваної продукції, її собівартість, продуктивність праці тощо. Вона пов'язана з науково-технічним прогресом, організацією праці та досвідом виробництва.
 • Технологія — власне технологічні процеси одержання, обробки й переробки, складання чи будівництва, а також, опис цих процесів у вигляді інструкцій щодо їх виконання, технологічних правил, вимог, графіків, карт тощо.

Інформаційні технології (ІТ, англ. information technology, IT) — широкий клас дисциплін та галузей діяльності, що відносяться до технологій керування, накопичення, обробки і передачі інформації.

Інформаційна технологія — процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, накопичення, обробки та передачі даних (первинної інформації) для отримання інформації нової якості про стан об'єкту, процесу або явища (інформаційного продукту). Цей процес складається з чітко регламентованої послідовності виконання операцій, дій, етапів різного ступеня складності над даними, що зберігаються на комп'ютерах.

Основна мета інформаційної технології — в результаті цілеспрямованих дій з переробки первинної інформації отримати необхідну для користувача інформацію.

В основному під інформаційними технологіями вбачаються комп'ютерні технології. Зокрема, ІТ мають справу з використанням комп'ютерів і програмного забезпечення для зберігання, перетворення, захисту, обробки, передачі і отримання інформації. З цієї причини, комп'ютерних фахівців часто називають ІТ-фахівцями.

Інформаційні технології знайшли застосування у різних галузях людської діяльності:

 • науці (оброблення даних, отриманих з експерименту, моделювання);
 • освіті (електронні освітні ресурси, електронне навчання);
 • медицині (діагностичні, аналітичні системи);
 • військовій справі (моніторинг, аналіз бойових умов, ситуаційне моделювання, система керування вогнем);
 • державному управлінні (електронний уряд, довідкові та аналітичні інформаційні системи);
 • виробництві (автоматизовані системи керування та проектування);
 • банківській справі (електронні платежі);
 • бізнес-процесах (управління компаніями, підтримання взаємодії компаній, інтернет-магазини, системи бронювання) тощо.
У тих галузях, де інформація є кінцевим продуктом (бібліотеки, засоби масової інформації, видавнича справа, зв'язок тощо), інформаційні технології стають головним засобом виробництва.

Основи комп'ютерної графіки

В інформатиці існує спеціальна область, яка вивчає засоби створення і обробки зображень за допомогою програмно-апаратних комплексів ПК – комп'ютерна графіка. Ця сфера охоплює всі форми представлення зображень, які сприймаються оком людини, випромінювані монітором або у вигляді копії на якому-небудь носії (папір, тканина, кіноплівка).


Структура навчального курсу


Основи web-технологій


Веб-дизайн (англ. Web design) — галузь веб-розробки і різновид дизайну, до завдання якого входить проектування призначених для користувача веб-інтерфейсів для сайтів або веб-застосунків. Веб-дизайнери проектують логічну структуру веб-сторінок, продумують найзручніші рішення подачі інформації, а також займаються художнім оздобленням веб-проекту.

Веб-дизайн - відіграє таку ж роль для сайту, як поліграфічний дизайн і верстка для паперового видання. Часто під веб-дизайном розуміють не тільки створення графічних елементів для сайту, але і проектування його структури, навігації та іноді навіть движків, потрібних для роботи сайту, тобто створення сайту цілком.

Веб-проектування - галузь веб-розробки, до завдань якої входить проектування користувацьких веб-інтерфейсів для сайтів або веб-додатків.


Структура навчального курсу


+ Cтворення особистого сайту.Для учнів, котрі не змогли отримати підручник:
розділ 1;   розділ 2;   розділ 3;   розділ 4;   розділ 5;   розділ 6розділ 7 


Для вундеркіндів, котрі хочуть знати більше:


Контрольні запитання до базового модуля для тематичного оцінювання (документ MS Word, PDF у ZIP-архіві) - ТУТ

Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини


Структура навчального курсу


Для учнів, котрі не змогли отримати підручник:
розділ 1;   розділ 2;   розділ 3;   розділ 4  чи ОСЬ ЦЕ   


Контрольні запитання до базового модуля для тематичного оцінювання (документ MS Word, PDF у ZIP-архіві) - ТУТ

Основи 3D-моделювання

В інформатиці існує спеціальна область, яка вивчає засоби створення і обробки зображень за допомогою програмно-апаратних комплексів ПК – комп'ютерна графіка. Ця сфера охоплює всі форми представлення зображень, які сприймаються оком людини, випромінювані монітором або у вигляді копії на якому-небудь носії (папір, тканина, кіноплівка).


Структура навчального курсу